Hvem er vi?

 FASTLEGER

Tom Kenneth Johansen ( ferie 21.6 – 16.7.18)

Svein A. Svendsen ( ferie 2.7 – 6.8.18)

Arve Østlyngen ( ferie fra 30.7 – 20.8.18)

Synnøve Vullum (  ferie fra 2.7 – 3.8. 18)

Øystein Rønbeck ( ferie fra 16.7 – 6.8.18)

Anne Marit Østmo ( ferie fra 9.7 – 6.8.18)

 Joao Chumbo ( vikarlege i perioder for alle legene)

TURNUSLEGE

Eirik Opedahl Kollbotn ( fra 1.3 – 31.8.18)

HJELPEPERSONELL

May Bente Iversen (helsesekretær)

Elin Lille  Jøraholmen( helsesekretær)

Dina Pettersen ( sykepleier)

Unni Hansen ( sykepleier)

Torill Ringbu ( sykepleier)

Cicilie Haugan (sykepleier)