Hvem er vi?

 FASTLEGER

Tom Kenneth Johansen -permisjon fra 1.11.2021   Vikar: Abbas El-Maanaki ( ett år)

Svein A. Svendsen ( gikk av med pensjon 1.6.20)    Ny fastlege fra 6.9.21 : Ingrid Håskjold ( svangerskapspermisjon )

vikar for henne : Tara – Jasmine Tareen  ( foreløpig frem til 31.1.22)

Arve Østlyngen

Synnøve Vullum

Øystein Rønbeck

Anne Marit Østmo

TURNUSLEGE

Silja I.Mikkelsen  ( 1.9.21  – 28.2.22)

HJELPEPERSONELL

May Bente Iversen (helsesekretær)

Elin Lille  ( helsesekretær)

Dina Pettersen ( sykepleier)

Marte P.Holmgren ( sykepleier)

Cicilie Haugan (sykepleier)

Unni Hansen (sykepleier deltid)