Hvem er vi?

 FASTLEGER

Tom Kenneth Johansen -permisjon fra 1.11.2021   Vikar: Abbas El-Maanaki ( ett år)

Svein A. Svendsen ( gikk av med pensjon 1.6.20)    Ny fastlege fra 6.9.21 : Ingrid Håskjold ( svangerskapspermisjon )

vikar Ulrik Olsen, frem til medio juli 2022.

Arve Østlyngen i permisjon i april. Vikar Ingrid Hustad.

Synnøve Vullum i permisjon fra 1. 3. 2022. Vikar Mika Aikio.

Øystein Rønbeck

Anne Marit Østmo

TURNUSLEGE

Pirammy Vivek

HJELPEPERSONELL

Elin Lille  ( helsesekretær)

Dina Pettersen ( sykepleier)

Marte P.Holmgren ( sykepleier)

Cicilie Haugan (sykepleier)

Eline T. Eira (helsesekretær)

Toril Ringbu (sykepleier)