Hvem er vi?

 FASTLEGER

Tom Kenneth Johansen

Svein A. Svendsen

Arve Østlyngen

Synnøve Vullum

Øystein Rønbeck

Anne Marit Østmo

 Joao Chumbo ( vikarlege i perioder for alle legene)

TURNUSLEGE

Rishab Chawla ( 1.9.18 – 1.2.19)

HJELPEPERSONELL

May Bente Iversen (helsesekretær)

Elin Lille  Jøraholmen( helsesekretær)

Dina Pettersen ( sykepleier)

Marte P.Holmgren ( sykepleier)

Torill Ringbu ( sykepleier)

Cicilie Haugan (sykepleier)