Hvem er vi?

 FASTLEGER

Tom Kenneth Johansen

Svein A. Svendsen

Arve Østlyngen

Synnøve Vullum ( er i permisjon til august 2018) Vikar i hennes stilling er Gerda Linsted  ( til jan 2018)

Øystein Rønbeck

Anne Marit Østmo

 Joao Chumbo ( vikarlege i perioder for alle legene)

TURNUSLEGE

Marthe Nissen ( ny turnus fra 1.9.17 – 28.2.18)

HJELPEPERSONELL

May Bente Iversen (helsesekretær)

Elin Lille  Jøraholmen( helsesekretær)

Dina Pettersen ( sykepleier)

Unni Hansen ( sykepleier)

Torill Ringbu ( sykepleier)

Cicilie Haugan (sykepleier)