Hvem er vi?

 FASTLEGER

Tom Kenneth Johansen

Svein A. Svendsen ( gikk av med pensjon 1.6.20)  Vikar : Suruthy Varatharajan  ( 1.7 – 1.9.21)  Ny fastlege fra 1.9: Ingrid Håskjold

Arve Østlyngen

Synnøve Vullum ( har vikar fra 6.7.20 og ett år: Filip Eckerstrom )

Øystein Rønbeck

Anne Marit Østmo

TURNUSLEGE

Pieter Siemon Bezuijen ( 1.3 – 1.9.21)

HJELPEPERSONELL

May Bente Iversen (helsesekretær)

Elin Lille  ( helsesekretær)

Dina Pettersen ( sykepleier)

Marte P.Holmgren ( sykepleier)

Cicilie Haugan (sykepleier)

Unni Hansen (sykepleier deltid)