Hvem er vi?

 FASTLEGER

Tom Kenneth Johansen

Svein A. Svendsen ( gikk av med pensjon 1.6.20)  Vikar : Benjamin Otto fram til aug.2021

Arve Østlyngen

Synnøve Vullum ( har vikar fra 6.7.20 og ett år: Filip Eckerstrom )

Øystein Rønbeck

Anne Marit Østmo

TURNUSLEGE

Skjalg Erlend Hamnes ( fra 1.9 20 – 1.3.21)

HJELPEPERSONELL

May Bente Iversen (helsesekretær)

Elin Lille  ( helsesekretær)

Dina Pettersen ( sykepleier)

Marte P.Holmgren ( sykepleier)

Cicilie Haugan (sykepleier)

 Yvonne Volden ( helsesekretær vikar)

Unni Hansen (sykepleier deltid)