Praktisk info

Nordlys legesenter åpnet 1.6.01 i forbindelse med oppstart av fastlegeordningen. Opprinnelig var det 5 fastleger tilknyttet senteret, 3 av disse jobber fremdeles her i dag

Legesenteret har nå tilknyttet 6 fastleger + 1 turnuslege. I tillegg har legesenteret avtale med UiT – Norges arktiske universitet om undervisning av medisinerstudenter

SYKEMELDINGDe fleste arbeidstakere har egenmeldingsdager som skal tas ut før man søker lege, antallet slike dager varierer fra bedrift til bedrift. Sykemelding gis som en hovedregel etter at maks. antall egenmeldingsdager er oppbrukt, og det er ikke noen hensikt å bestille time for sykemelding før dette. Sykemelding kan ikke tilbakedateres, det er derfor viktig å ta kontakt samme dag det oppstår behov for sykemelding. Oppstart og forlengelse av sykemelding krever legekonsultasjon.FRIKORT 2020  Egenandelskort 1 grense: 2460-  gjelder for ( leger, sykehus, spesialister.)Egenandelskort 2 grense: 2176,- gjelder for ( fysioterapi )OPPDATERING AV PERSONOPPLYSNINGER:Det er viktig at dine personopplysninger hele tiden er riktig hos oss, både adresse, telefon, arbeidsgiver og pårørende.

Opplysningene kan gis over tlf eller via resepsjonen.

 

Bytte av fastlege

Dersom du ønsker å bytte fastlege, kan du gå inn på www.helsenorge.no eller ringe fastlege tlf:800 43573

Nytt telefonnr. til legevakt :

Fra 1.sept.2015 er det nytt nasjonalt legevaktsnummer: 116117

Du vil da komme i kontakt med legevaktsentralen i det området du befinner deg.

Overførsel av journal til ny fastlege

Vi trenger skriftlig beskjed ved overføring av journal til annen fastlege.   Du kan også bruke vår mail adresse: postmottak.nordlys.legesenter@alta.kommune.no

Viktig å få med rett adresse til legen og legens navn +
ny adresse på pasient.  Om du fortsatt bor i Alta og skal bytte lokalt, har vi egen transport med bud ( ingen ekstra porto kostnad for pas.)

*Det koster  59,- +  porto  pr. journal ( sendes rekommandert utenom Alta).