Praktisk info

Nordlys legesenter åpnet 1.6.01 i forbindelse med oppstart av fastlegeordningen. Opprinnelig var det 5 fastleger tilknyttet senteret, 2 av disse jobber fremdeles her i dag

Legesenteret har nå tilknyttet 6 fastleger + 1 turnuslege. I tillegg har legesenteret avtale med UiT – Norges arktiske universitet om undervisning av medisinerstudenter

SYKEMELDING

De fleste arbeidstakere har egenmeldingsdager som skal tas ut før man søker lege, antallet slike dager varierer fra bedrift til bedrift. Sykemelding gis som en hovedregel etter at maks. antall egenmeldingsdager er oppbrukt, og det er ikke noen hensikt å bestille time for sykemelding før dette. Sykemelding kan ikke tilbakedateres, det er derfor viktig å ta kontakt samme dag det oppstår behov for sykemelding. Oppstart og forlengelse av sykemelding krever legekonsultasjon.

FRIKORT 2021 ; 2460:  Egenandelskort gjelder for  : lege,  fysioterapi , psykolog, poliklinikk, laboratoriet , røntgen,  enkelte tannbehandlinger mm.  OPPDATERING AV PERSONOPPLYSNINGER: Det er viktig at dine personopplysninger hele tiden er riktig hos oss, både adresse, telefon, arbeidsgiver og pårørende. Opplysningene kan gis over tlf eller via resepsjonen.

 

Bytte av fastlege

Du kan finne og bytte fastlege selv. Dersom fastlegen du ønsker her ledig plass, kan du få ny fastlege fra den første dagen i neste måned. Du kan bytte fastlege to ganger per kalenderår. I tillegg kan du bytte fastlege dersom du melder flytting til folkeregisteret eller hvis fastlegen slutter eller reduserer listen sin.

Klikk her for å bytte fastlege eller se ledige leger (krever innlogging med bankID), eller ringe fastlegetelefonen:800 43573

 

Nytt telefonnr. til legevakt :

Fra 1.sept.2015 er det nytt nasjonalt legevaktsnummer: 116117

Du vil da komme i kontakt med legevaktsentralen i det området du befinner deg.

 

Overførsel av journal til ny fastlege

Vi trenger skriftlig beskjed ved overføring av journal til annen fastlege.   Du kan også bruke vår mail adresse: postmottak.nordlys.legesenter@alta.kommune.no

Viktig å få med rett adresse til legen og legens navn +
ny adresse på pasient.  Om du fortsatt bor i Alta og skal bytte lokalt, har vi egen transport med bud ( ingen ekstra porto kostnad for pas.)

*Det koster  59,- +  porto  pr. papirjournal ( sendes rekommandert utenom Alta).