Priser

EGENANDELER OG PRISER AJOURFØRT 01.07.20

KONSULTASJONER, SYKEBESØK M.V.

Kan føres på egenandelskortet:

Vanlig konsultasjon kr 160,-

Sykebesøk dagtid kr 209,-

Sykebesøk kveld/natt/helg kr 334,-

Tillegg konsultasjon/sykebesøk ved spesialist i allmennmedisin kr 49,-/36,-

Enkel pasientkontakt ved personlig frammøte eller bud kr 73,-

Papir-resepter (når e-resept ikke er mulig), sykemeldinger, henvisninger og rekvisisjoner i forb. med enkel pasientkontakt (frammøte, bud, telefon, brev) kr 66,-

Tillegg for blodprøver og div. andre prøver kr 55,-

Prøver uten samtidig konsultasjon (Hb, SR, hvite, urin-mikro) kr 56,-

Kan ikke føres på egenandelskortet:

Fakturagebyr ved girobetaling

Gebyr ved forsendelse/ekspedisjon ved brev/telefon/fax/e-post (resepter, henvisninger, journalutskrifter o.l.) kr 59,-

Utskrift/kopiering av pasientjournal kr 59,-

Graviditetstest uten samtidig legetime kr 150,-

Vaksinering kr 150,-

Urinprøve for rusmiddelkontroll kr 402,-

 

ATTESTER/LEGEERKLÆRINGER

Kan ikke føres på egenandelskortet

Enkel attest/bekreftelse kr 150,-

Førerkortattest kr 600,-

Legeundersøkelse TT-tjenesten kr 250,-

Øvrige legeerklæringer/helseattester etter salærforskriften pr halvtime kr 500,-

 

FORBRUKSMATERIELL OG LEGEMIDLER

Kan ikke føres på egenandelskortet

Sats 1 kr 61,-

Utstyr til gynekologisk undersøkelse

Utstyr til anoskopi uten lyskilde

Elastisk støttebandasje

Sats 2 kr 91,-

10,-

Materiell ved sårskift, inkl. sterile kompresser, salvekompresser

Utstyr til EKG

Utstyr til spirometri

Materiell ved glukosebelastning

Utstyr til rektoskopi/anoskopi med lyskilde

Sats 3 kr 128,-

Legemidler og utstyr ved mindre kirurgiske inngrep, inkl.

suturering, lokalbedøvelse, bandasjemateriell, forbruksmateriell

Legemidler og utstyr ved innsetting av blærekateter

Glucosebelastning

Sats 4 kr 181,-

Legemidler og utstyr ved skifting av store sår

Legemidler og utstyr ved behandling av større skader

Legemidler og utstyr ved større kirurgiske inngrep

 

Diverse materiell og legemidler:

Kortisonsprøyte kr 100,-

Blærekateter – engangs kr 25,-

Blærekateter – permanent kr 70,-

Materiell ved øyeundersøkelse (farging/bedøvelse) kr 10,-

Materiell ved øyetrykksmåling (iCare trykkprober) kr 10,-